Lexikon


Fogalmak

A B CS D E G H I J K L M N O P R S SZ T U V

A

abhidéja
abhimána
acsintja-bhédábhéda tattva
acsintja-sakti
acsit
adharmacsárí
adhirúdha
adhóksadzsa
advaita
advaja
advaja-gjána
aham
aham-mama
ahankára
aisvarja
anartha
anartha-nivritti
anjabhilasza-karma-gjana
antarangá
antaranga-sakti
antarjámí
antascsintita sziddha déha
anubháva
anurága rága
apará-sakti

aparóksa
aprákrita
aprákrita-guna
aprákrita vradzsa lílá
arcsana
artha
arthápatti
astaszáttvika-bháva
aszamjak ávirbháva
aszamjak
avaróha
avatára
avatári
ádhibhautika-klésa
ádhidaivika-klésa
ádhjátmika-klésa
ánanda
áróha
ásraja
ásram, ásrama
ászakti
átmanivédana
átmá
ávésa-rúpa

B

bahirangá-sakti
bhadzsana-krijá
Bhágavata
bhakta
bhakti
Bhakti-raszámrta-szindhu
bhágavat-príti
bháva
bháva-bandhana

bhóga
Brahman
Brahma-szanhitá
Brahma Szamádzs
brahma-szutra — l. Védánta-szútra
brahmánanda
bráhmana
Brihad-bhágavatámrita
buddhi

CS

Csaitanja-csaritámrita
csakra
csaturvjúha

csit
csit-sakti
csitra-dzsalpa

D

daiva
darsana
dászja-rasza
déha
dharma
dharmacsárí
dháraná
dhjána
dhruvánuszmrti
diksá

divjónmáda
drivja
dvápara-juga
Dzsagannáth
dzsain
dzsangama
dzsapa
dzsíva
dzsíva-sakti
Dzsjótir Véda

G

gadha
Garuda Purána
gaudija vaisnavizmus
gauna-rasza
gjána
gjána-jóga
gjánéndrija
gjání

gópa
gópi
gószvámí
guna
guna-avatár
guna-májá
guru, gurudéva

H

hari-náma
hari-náma felavatás

hládiní

I

indrijání

J

jasasz
jávadásrajavrtti
jóga-májá
jóga

jógi
juga
juga-avatár

K

kaivalja
kali-juga, kali-korszak|+
karcsa
karma
karma-jóga
karméndrija
karmi
kála
káma
kánta-bháva

Kárana-szamudra
kévala-advaita
kírtana
kötőerő
krija
Krisna-karnámrta
ksétra
ksóbhaka
Kumbha mélá

L

lemondott rend — ld. szannjásza
linga-saríra
lílá

lílá-avatár
lílámaja

M

madhjama-bhágavata
madhva tanitvanyi lanc vagy tattvavada-szampradaja|+
mahá-bhágavata
mahat
mahá-juga
Mahábhárata
mahábháva
mahápralaja
mamata
manasz
mantra
manvantara-avatár
mádana
mádhurja-rasza

májá
májá-sakti
majavad, majavada|+
májávádí
mána
monista
monizmus
módana
móhana
moksa, mukti|+
mukhja-rasza
mukta-purusa
mukti — ld. móksa, mukti
Mundaka Upanisád
múrti

N

náma-szankírtana
nimitta- vagy dzsíva-májá
nirguna
nirvisésa

nisthá
nitja-baddha
nitja-mukta
njája

O

Okozati óceán

P

padma
pandit
panycsa-mahábhúta
Parabrahman
parama dharma
paramahansza
pará-sakti
paránuraktirísvaré
parikarák
parinati
paróksa
páda-szévá
palana-sakti
pradhána
prajódzsana
prakásitja
prakrit
pralaja
pranaja
praszáda

pratjaksa
pravritti-hétuh
prábhava-prakás
prábhava-vilásza
prákrita
prána
préma
préma-bhakti
prijatá
príti vagy préma
Puránák
purusa-avatár
purusártha
púdzsá
púrna avatár
púrna ávirbháva
púrna-sakti
púrna-saktimán
púrnatama avatár
púrnatara avatár

R

radzsa-guna
radzsasz
Ráma
rasza
rati
rága
rágánugá

rágánugá bhakti
rágátmiká bhakti
rasza-lila, rasza tanc|+
Rig-véda
rucsi
Rudra tanítványi lánc
rúdha

S

sabda
sakti
sakti-ánanda
sakti-parinámavád
saktjávésa-avatár
sankarita
sankha
saranágati
saranápatti
sánta-rasza
sásztra
Siksástaka
skanda

slóka
sraddhá
sravana
sraddhá
srauta
sri, srila, srimad|+
sruti
suddha
sudha-bhakta
suddhá bhakti
suddhádvaita
Svétasvatara Upanisád

SZ

szaguna
szakhá
szakhí
szakhja-rasza
szamádhi
szambandha
szambandha-gjána
szamjak
szandhiní
szankírtana
szannjásza
szannjászí
szanszára
szanvit
szaragrahi
szat
szatja-juga
szatkárjavád
Szat-szandarbha
szattva
szattva-guna
szaundarja
szádhaná
szádhana-bhakti
szádhja-bhakti
szádhu
szádhu-szanga
szájudzsja

számípja
számípja
számípja
szánkhja
szárstí
szárúpja
száttvika-bháva
szévá
sziddha-déha
szmarana
szmarana-számánja
sznéha
szthávara
szthúla-saríra
szukha
szukriti
szútra
szvabháva
szvagata-bhéda
szvajam-prakás
szvajam-prakás
szvarúpa- sakti
szvarúpa-ánanda
szvaszamvédja-dasá
szvámsa

T

tadékátma-rúpa
tadrúpa-vaibhava
tamah
tamo-guna

tanmátra
tataszthá sakti
Tattva-szandarbha
trétá-juga

U

upádhi
Upanisadok

utkanthá

V

vaibhava-prakás
vaibhava-vilásza
vaidagdha-vilásza
vaidhí
vaidhi-bhakti
vaikuntha
vairágja
vaisnava
vandana
varnásram
vásztava vasztu
vátszalja-rasza
véda-nistha
Védák

vedanta, vedanta iskola|+
Védánta-szútra
védikus
vijóga
vikára
Viradzsá (Kárana-szamudra)
visaja
visistádvaita
Visnu Purána
visrambha
vivartavád
vírja
vradzsavászi

Page last modified on July 18, 2008, at 05:55 AM