Thesaurus


Definitions

All the philosophical and other definitions you will find here.

A B Ch D E G H I J K L M N O P R S Sh T U V

A

Abhideya
Abhijna
Abhimana
Abhisheka
Accha
Acamana
Acharya
Achintya
Achintya-shakti
Adhivautika
Adhidhaivika
Adhikari
Adhira
Adhyatmic
Adi-guru
Adi-lila
Advaita-vadis
Agamas
Agnihotra
Aguru
Aham- brahmasmi
Ahankara
Ahimsa
Aishvarya
Akinchana
Akshara
Amala-purana
Ambrita
Ananda
Anartha
Anartha-nivritti
Anima-siddhi
Annakuta
Anna-maya
Antya-lila

Anubhava
Anyabhilashita-shunyam
Aparadha
Aparusheya-shabda
Aprakrita
Apsaras
Aranyakas
Arati
Aravinda
Archa-vigraha
Arghya
Arka
Artha
Artha-vada
Arya
Aryavartha
Asakti
Asakti
Asakti
Ashrama
Ashraya
Ashtanga-yoga
Ashta-sattvika
Ashvameda
Asura
Asuric
Atasi flower
Atimukta flower
Atma
Atmarama
Avadhuta
Avatara
Avatari
Avidya

B

Babaji
Bakula
Bandhujiva Flower
Bhagavad bhakti
Bhagavad gita
Bhagavan
Bhagavata
Bhagavata-dharma
Bhagavatam
Bhagavata-vidhi
Bhagavata-katha
Bhagavan
Bhajana-kriya
Bhajana-kutira
Bhajananandi
Bhaja
Bhakta
Bhakta-vatsala
Bhakti
Bhakti-lata
Bhakti-rasambrita-sindhu
Bhakti-rasa
Bhakti-shastra
Bhakti-vaibhav
Bhakti-yoga
Bhandira
Bharata-bhumi

Bhauma-vrindavana
Bhava
Bhava-roga
Bhedabheda
Bhumi
Bhur ( Bhur-mandala, Bhurloka)
Bimba
Bindi
Bolo
Brahma-bhuta
Brahmachari
Brahmacarini
Brahma-jyoti
Brahma-muhurta
Brahman
Brahmana
Brahmana thread
Brahmananda
Brahmanas
Brahmarshi
Brahma-samhita
Brahmastra
Brahma-vadi
Brahmoism
Brihad-mridanga
Brijbasi
Bhuddi-yoga

Ch

Causal Ocean
Chadar
Chaitanya-charitamrita
Chaitya-guru
Chakora
Chakravaka
Chakravaki
Chamara
Chamasa
Chakravaka
Chameli
Champaka
Chacala
Chandala
Chandana
Chandrakanta

Chadrayana
Chapati
Charanamrita
Charanas
Chataka
Chatuh-sloki
Chaturmasya
Chaturmukha
Chatur-vyuha
Chaukidar
Chela
Chintamani
Chintamani-dhama
Churna
Chyavan Prash

D

Dal
Danda
Dandavat
Darshana
Dasa
Dasi
Dasya-rasa
Demigods
Desire tree
Deva-maya
Devarshis
Devas
Devi
Dharma
Dharana

Dharma-shastra
Dharma-vyadha
Dhira
Dhoti
Dhustura
Dhyana
Diksa-guru
Divyonmada
Dridha-vrata
Dushkritina
Dvadasi
Dvapara-yuga
Dvija
Dvija-bandhu

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

Sh

T

U

V
Page last modified on July 02, 2009, at 09:22 PM